• 1. Andrzej Chodorowski „Kacyk” († 2010)
 • 1a. Tomasz Umiński
 • 2. Władysława Chodorowska († 2021)
 • 3. Antoni Gajewski „Lolo”
 • (?). Ryszard Karpiński „Toto” († 1967)
 • 4. Janina Dobrzańska-Kaczanowska
 • 4a. Ewa Styczyńska-Jurewicz († 2019)
 • 5. Andrzej Kühn († 2010)
 • 5a. Andrzej Jurewicz „Fakir” († 2013)
 • 6. Wiesław Szlenk († 1995)
 • 6a. Kazimierz Madaliński
 • 7. Barbara Solińska (Górnicka) († 2017)
 • 7a. Jerzy Moraczewski
 • 8. Jan Rudnicki „Johny” († 1992)
 • 9. Jerzy Iwanicki „Święty”
 • 9a. Andrzej Kowalczewski „Karakuł” († 2007)
 • 10. Jerzy Grodzicki „Uszaty” († 2021)
 • 11. Tadeusz Dąbrowski „Mops”
 • 12. Andrzej Kaczanowski „Kaczanoś”
 • 13. Marek Kraszewski († 1981)
 • 14. Janusz Onyszkiewicz „Onyszek”
 • 15. Bernard Uchmański († 1995)
 • 16. Hanna Sobol Bieniaszewska († 1991)
 • 17. Teresa Tomaszewska-Dobrowolska „Mikrotereska”
 • 18. Jerzy Bieniaszewski
 • 19. Bolesław Jabłoński „Zaspałek”
 • 20. Janusz Rzepecki „Baron” († 2015)
 • 21. Zofia Zjawin
 • 22. Andrzej Andruszkiewicz
 • 23. Witosława Boretti Szumańska Onyszkiewicz „Wiśka” († 1967)
 • 24. Andrzej Szumański
 • 25. Lucyna Zimmermann Szemis
 • 26. Andrzej Zajączkowski „Zając”
 • 27. Lesław Szczerba
 • 28. Krystyna Tomaszewska Müller Carter († 2015)
 • 28a. Grażyna Sendal-Iwanicka
 • 29. Andrzej Sapielak „Polot” († 2020)
 • 30. Dorota Grodzicka
 • 31. Jacek Bednarek
 • 32. Andrzej Starek „Maniuśka”
 • 33. Romuald Łopusiewicz „Piwonka”
 • 34. Jacek Bzowski
 • 35. Danuta Hermanowska Ostrowska
 • 36. Tadeusz Iwiński
 • 37. Małgorzata Jacuńska-Iwińska
 • 38. Mirosława Nowicka Kropiwnicka „Miręsia” († 2013)
 • 39. Wojciech Plewako „Romeo” († 2016)
 • 40. Zbigniew Tkacz „Nur” († 1987)
 • 41. Lech Wysokiński „Trzyśrubowiec” († 2013)
 • 42. …
 • 43. …
 • 44. Ewa Trzetrzewińska Bzowska „Pewa”
 • 45. Danuta Fik Bednarek „Śruba”
 • 46. Jan Pełka
 • 47. Elżbieta Tichy
 • 48. Krzysztof Łącki „Łącha”
 • 49. Witold Cygan
 • 50. Krystyna Rapacka Jankowska „Śmieszka” (†2019)
 • 51. Jerzy Giżejewski „Giżej”
 • 52. Marta Wnorowska Suchy „Martyszka”
 • 53. Andrzej Wojakiewicz „Rulon”
 • 54. Jan Witkowski „Witkacy”
 • 55. Jerzy Klauznicer „Śmieszny” (†1976)
 • 56. Andrzej Wójciak „Ciotka” († 2016)
 • 57. Janusz Michalak „Kablowiec”
 • 58. Janina Nunberg Rudnicka Witkowska († 1989)
 • 59. …
 • 60. Elżbieta Bagniewska Wieczorek
 • 61. Teodor Bok „Pysio” († 2008)
 • 62. Zofia Krassowska „Zula” († 2021)
 • 63. ? Maria Rukszto-Chmielecka († 2019)
 • 64. ? Anna Gołota Grodzicka
 • 65. Andrzej Sroczyński „Sroka”
 • 66. Janina „Nina” Bogdańska († 2022)
 • 67. Mieczysław Studencki „Wicekablowiec”
 • 68. Janusz Krukowski „Jacenty”
 • 69. Andrzej Kulawiak „Maciek”
 • 70. …
 • 71. Stanisław Gliwiński „Straszliwiec” († 2009?)
 • 72. Andrzej Kopeć „Kapelusznik” († 2023)
 • 73. Kazimierz Miklaszewski „Miki”
 • 74. Andrzej Podlewski „Pracek” († 2008)
 • 75. Wacław Olesiński
 • 76. …
 • 77. Izabella Luty
 • 78. Alina Połocka
 • 79. Wojciech Bart
 • 80. Julian Sobiesiak „Jul” († 2010)
 • 81. …
 • 82. …
 • 83. Sławomira Godkowicz Cygan „Dzidziuś”
 • 84. Marek Sygowski „Sygower”
 • 85. Maria Markowicz-Łohinowicz „Oleś” († 1974)
 • 86. Danuta Mosur Przybyszewska „Mała”
 • 87. Michał Różyczka
 • 88. Stefan Sowiak „Robol” († 2009)
 • 89. Antoni Szabunio
 • 90. Wincenty Uziębło
 • 91. Jan Tatarek
 • 92. Jerzy Chrobak „Rumcajs”
 • 93. Mirosław Rutkowski „Paszczak”
 • 94. Zdzisław Glanowski „Dziadek”
 • 95. Andrzej Płachciński „Płachta” († 2013)
 • 96. Wojciech Przybyszewski „Przybyszenko” († 2023)
 • 97. Zbigniew Rajewski
 • 98. Krystyna Raszek Holtz Månsson „Patyczak” († 1998)
 • 99. Waldemar Roszczynko „Ropuch” († 2023)
 • 100. Maciej Skarżewski „Skarżenko”
 • 101. Antoni Bąk
 • 102. Jadwiga Dreger-Płachcińska († 2023)
 • 103. Teresa Dzienis-Chrobak
 • 104. Irena Gmaj-Rożyczka
 • 105. Stanisław Gmaj
 • 106. Przemysław Gmaj
 • 107. Zbigniew Krawczyk „Chemik”
 • 108. Piotr Kulbicki
 • 109. Mirosław Kwiatkowski „Kwiatek”
 • 110. Jerzy Madej
 • 111. Elżbieta Roszczynko
 • 112. Leszek Suchy
 • 113. Stanisława Fedorowicz-Podobińska „Lalka”
 • 114. Ewa Głowacka
 • 115. Anna Grzejewska Kulesza Eljasiak
 • 116. Adam Jędrzejewski
 • 117. Rafał Kardaś
 • 118. Barbara Konopka-Ciborek „Żyrafa” († 2004)
 • 119. Miłosz Korczak
 • 120. Krzysztof Kubiak
 • 121. Krzysztof Makowski „Makówa”
 • 122. Wacław Małachowski „Jacek”
 • 123. Marek Mazur „Wąs”
 • 124. Anna Olecka
 • 125. Zofia Sztyk-Muchowska († 1988)
 • 126. Wsiewołod Władymirow „Siewka”
 • 127. Andrzej Wygralak „Ciapek”
 • 128. Grażyna Zielińska-Szpakowicz
 • 129. Zofia Gmaj
 • 130. Stanisław Kłopotowski „Bąbel”
 • 131. Krzysztof Krystyniak
 • 132. Dorota Łobocka
 • 133. Marek Murawski „Matka”
 • 134. Zbyszko Pawłowski
 • 135. Krystyna Zadrożna Gombart „Magda” († 2002)
 • 136. Paweł Żarski
 • 137. Maria Małek
 • 138. Halina Ptasiewicz-Bąk „Baśka” († 2004)
 • 139. Mirosław Burkacki „Bubuś” († 2020)
 • 140. Tadeusz Ostrowski
 • 141. Regina Urbańczyk Kardaś († 2005)
 • 142. Jan Szaran
 • 143. Michał Kardaś
 • 144. Michał Andrusiewicz
 • 145. Maria Klimkowska Lasota „Pstruś”
 • 146. Marek Lasota
 • 147. Waldemar Burkacki „Waldi” († 1983)
 • 148. Krzysztof Pohoski
 • 149. Jerzy Milka
 • 150. Piotr Podobiński „Podobas”
 • 151. Andrzej Piechowski „Jacek” († ok. 2004?)
 • 152. Krzysztof Walenta († 1997)
 • 153. Andrzej Trybulec
 • 154. Janusz Bednarek „Jasio” († 1998)
 • 155. Alina Pawlak-Ciach
 • 156. Anna Domosławska Mayer Kowalik „Anula”
 • 157. Barbara Nowicka-Kulbicka
 • 158. Jerzy Kunkel
 • 159. Aleksander Rygier „Mikołaj”
 • 160. Iwona Chabracka Kotkowska Bąk „Chabrasia”
 • 161. Antoni Jaroń
 • 162. Zbigniew Krośkiewicz „Krosiek”
 • 163. Marek Rekus
 • 164. Jaga Fijałkowska-Szaran
 • 165. Teresa Kilańczyk-Milka († 1985)
 • 166. Tomasz Łagowski „Łoś”
 • 167. Andrzej Mańkowski „Maniek”
 • 168. Zbigniew Rekuć
 • 169. Cezary Sadowski „Ptyś” († 2020)
 • 170. Przemysław Tylżanowski
 • 171. Anna Sadowska Pohoska
 • 172. Stanisław Choiński
 • 173. Lesław Górniak
 • 174. Magdalena Kapełuś
 • 175. Marcin Kapełuś
 • 176. Maciej Popko († 2014)
 • 177. Andrzej Skarżyński († 1983)
 • 178. Elżbieta Szabat Kazimierczak Mierzyński
 • 179. Damian Wądołowski
 • 180. Małgorzata Świerz Przybyszewska
 • 181. Mieczysław Połoński
 • 182. Grzegorz Kowalski
 • 183. Małgorzata Brunsz
 • 184. Iwona Kośnik
 • 185. Jacek Książak
 • 186. Elżbieta Łagowska-Szczęsny „Słoninka”
 • 187. Stefan Gabiński
 • 188. Ewa Zemplińska-Wojas
 • 189. Piotr Dąbrowski „Huncwot”
 • 190. Małgorzata Kowalska-Mirowska
 • 191. Sławomir Paćko „Pako”
 • 192. Rajmund Pluta
 • 193. Tomasz Żuławnik
 • 194. Magdalena Grzebalska-Mikołajków
 • 195. Jozef Mikołajków „Słoń”
 • 196. Piotr Mirowski
 • 197. Tomasz Pryjma
 • 198. Maciej Adamski
 • 199. Andrzej Czubalski „Czubal”
 • 200. Wojciech Kazimierczak
 • 201. Eliza Perzyńska Wasilewska
 • 202. Przemysław Piórek
 • 203. Agnieszka Gajewska „Gajesia”
 • 204. Krzysztof Wardakowski „Kikuś”
 • 205. Wojciech Wasilewski
 • 206. Jacek Banaś († 2001)
 • 207. Piotr Gajek
 • 208. Andrzej Paterek
 • 209. Witold Szuk „Duży”
 • 210. Jędrzej Iwanicki
 • 211. Krystyna Gąsiorowska Jankowska
 • 212. Krzysztof Krawiec
 • 213. Paweł Musiał
 • 214. Stefan Stefański „Stivi”
 • 215. Krzysztof Zajdziński „Zajdzi”
 • 216. Marcin Francuz „Francek”
 • 217. Krzysztof Guzek († 1992)
 • 218. Andrzej Majkowski „Andzin”
 • 219. Krzysztof Recielski „Recielus”
 • 220. Piotr Krzeczyński „Myszor”
 • 221. Sylwia Dmowska († 1992)
 • 222. Marcin Gala „Młody”
 • 223. Krzysztof Jankowski „Krzysiaczek”
 • 224. Artur Sabaj († 1995)
 • 226. Dariusz Lermer
 • 227. Andrzej Kurowski
 • 228. Tomasz Fiedorowicz „Fiedor”
 • 229. Emanuel Lis „Emu”
 • 230. Szczepan Głogowski
 • 231. Anna Gajewska „Sodom”
 • 232. Katarzyna Lipka
 • 233. Paulina Latek „Pałka”
 • 234. Adam Ruciński
 • 235. Bogusław Zalewski „Boguś”
 • 236. Piotr Kępkiewicz „Kępek”
 • 237. Jacek Pošepny
 • 238. Paweł Skoworodko „Homo”
 • 239. Jakub Panek
 • 240. Artur Górniak „Fredek”
 • 241. Zofia Krzyżanowska „Zoja”
 • 242. Jacek Olinkiewicz „Lama”
 • 243. Magdalena Pańczyk
 • 244. Monika Banaś
 • 245. Wawrzyniec Zakrzewski „Wawa”
 • 246. Jan Poczobut
 • 247. Marcin Klank
 • 248. Joanna Kwiatkowska
 • 249. Justyna Wieteska Małek
 • 250. Karolina Taczanowska
 • 251. Bartłomiej Kijowski
 • 252. Agnieszka Żelechowska
 • 253. Małgorzata Barcz „Barszczyk Czerwony”
 • 254. Katarzyna Okuszko „Okruszek”
 • 255. Ola Misztur „Olja”
 • 256. Rafał Szaniawski
 • 257. Jacek Kowalski
 • 258. Katarzyna Barcz „Barszczyk Biały”
 • 259. Klara Żerdzicka Kiełbasińska
 • 260. Andrzej Szerszeń „Pszczołek”
 • 261. Janek Appelt „Kwadrat”
 • 262. Jarosław Bąk
 • 263. Bożena Wojtaszek
 • 264. Edward Wojtaszek
 • 265. Robert Burak „Koparka”
 • 266. Michał Horodeński „Horod”
 • 267. Katarzyna Biernacka
 • 268. Mirosław Machulak
 • 269. Katarzyna Kędracka „Kasiak”
 • 270. Beata Michalak „Betka”
 • 271. Magdalena Głowacka „Marhew”
 • 272. Adam Więch
 • 273. Przemysław Hertel
 • 274. Jerzy Wiechowski
 • 275. Katarzyna Starosta
 • 276. Paweł Ostrowski „Świerszcz”
 • 277. Magda Motylińska „Magda Motyl”
 • 278. Alicja Podobińska
 • 279. Igor Podobiński
 • 280. Agnieszka Góralska
 • 281. Marcin Derlatka „Dery”
 • 282. Joanna Szymańska „Babi”
 • 283. Wojciech Mindewicz
 • 284 Mariusz Lewandowski
 • 285. Dominik Graczyk „Honzo”
 • 286. Marcin Chorzewski „Chorzel”
 • 287. Milena Siemion Toczyska
 • 288. Łukasz Kralczyński
 • 289. Kasia Wujek Kralczyńska „Kacha”
 • 290. Paweł Burkacki
 • 291. Małgorzata Skowron
 • 292. Mikołaj Harasimowicz
 • 293. Michał Humienik
 • 294. Justyna Plich
 • 295. Martyna Mojsa Podobińska „Majeczka”
 • 296. Maciej Ratajewicz „Rataj”
 • 297. Jan Dudziec
 • 298. Maciej Ignatowicz „Kwaśnik”
 • 299. Katarzyna Wężowska
 • 300. Rafał Sieradzki „Sieradz”
 • 301. Jacek Zgutka
 • 302. Piotr Chrzanowski „Chrzan”
 • 303. Jolanta Sikorska
 • 304. Przemysław Głębocki
 • 305. Aleksandra Jasińska-Maciążek
 • 306. Jakub Maciążek
 • 307. Joanna Magdalińska Chrzanowska „Paskuda”
 • 308. Jadwiga Porowska († 2021)
 • 309. Michał Schwann
 • 310. Anna Kalińska
 • 311. Hubert Kolasiński
 • 312. Mariusz Mejza
 • 313. Herbert Namirski
 • 314. Iza Pałygiewicz
 • 315. Joanna Wolańska
 • 316. Magdalena Parzych
 • 317. Bartosz Gołębiewski 
 • 318. Michał Smaga
 • 319. Rafał Grabowski „Grabek”
 • 320. Anna Maszer
 • 321. Stanisław Mielczarek
 • 322. Weronika Gutfeter
 • 323. Jerzy Karpiuk
 • 324. Sylwester Swalski
 • 325. Anna Chojnacka (Drapała)
 • 326. Konrad Chojnacki
 • 327. Piotr Sienkiewicz
 • 328. Mateusz Ślaski
 • 329. Kamila Gajewska
 • 330. Agnieszka Muzińska
 • 331. Agnieszka Samborska
 • 332. Paweł Nowikowski
 • 333. Jarosław Dobrowolski
 • 334. Joanna Jurczyk
 • 335. Anna Samsel

„od zawsze”:
Stefan Zwoliński († 1982)
Edward Winiarski († 1996)

od 2 maja 1969:
Antonina Winiarska († 1992)
Andrzej Chodorowski († 2010)
Władysława Chodorowska († 2021)
Jerzy Iwanicki
Aleksander Majewski († 2005)
Wiesław Szlenk († 1995)

brak dokładnej daty, członkostwo
honorowe przyznane w latach 70.:
Jerzy Grodzicki († 2021)
Jan Rudnicki († 1992)

od 1 kwietnia 1980:
Jacek Bzowski
Antoni Gajewski
Mirosława Kropiwnicka († 2013)
Janusz Onyszkiewicz
Janusz Rzepecki († 2015)
Bernard Uchmański († 1995)
Tomasz Umiński

od 25 stycznia 1987:
Mirosław Burkacki († 2020)
Rafał Kardaś
Mirosław Kwiatkowski
Izabella Luty
Marek Sygowski

brak dokładnej daty, członkostwo
honorowe przyznane po 1987 r.:
Regina Kardaś († 2005)
Krzysztof Makowski (do 2005)

od 4 grudnia 1996:
Magdalena Kapełuś
Eliza Wasilewska

od 30 marca 1999:
Agnieszka Gajewska
Krystyna Jankowska
Tomasz Pryjma
Wojciech Wasilewski

od 27 marca 2001:
Krzysztof Recielski

od 5 czerwca 2003:
Stefan Stefański

od 13 czerwca 2017:
Piotr Podobiński