Odeszła Jadwiga Dreger-Płachcińska (29.06.1950 – 30.04.2023)

W dniu 30.04.2023 r. zmarła Jadwiga Dreger-Płachcińska. Była członkiem zwyczajnym Speleoklubu Warszawskiego, nr znaczka 102.

Jaga pojawiła się w Klubie w końcu lat 60-tych i działała głównie w latach 70-tych ubiegłego wieku. Uczestniczyła w wielu wyprawach do jaskiń tatrzańskich wspierając przede wszystkim podwodne działania eksploracyjne męża – Andrzeja Płachcińskiego „Płachty”. Choroba wykluczyła Ją z działalności górskiej i jaskiniowej, ale utrzymywała kontakt z przyjaciółmi.

Jaga podczas Nocy Muzeów w Muzeum Nurkowania, 2014

Jaga przez całe życie mieszkała w warszawskim Wilanowie. Ukończyła studia na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (1976), następnie pracowała w Wydawnictwach Uniwersyteckich. Pod jej redakcją wyszły między innymi: „Prace i studia geograficzne: Zintegrowane badania krajobrazowe i ich zastosowania” (1979, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW), „Przewodnik do ćwiczeń z meteorologii i klimatologii dla studentów geografii”. 0d 1989 r. zatrudniona w Wydawnictwach Instytutu Geologicznego, gdzie była m.in. współautorką wielotomowej „Bibliografii Geologicznej Polski” (1989-2005), wydawanej w trzech językach. Podczas stanu wojennego i później Jaga działała w opozycji antykomunistycznej, m.in. w podziemnym wydawnictwie „CDN”. Od 1982 r. do maja 1983 r. udostępniła mieszkanie na niezależną drukarnię książek wydawnictw „CDN” i „Tygodnik Mazowsze” oraz organizowała papier na druki niezależne. Pisała również artykuły do „Tygodnika Mazowsze”. Była współpracownicą struktur niezależnych NSZZ Solidarność, a następnie łączniczką Czesława Bieleckiego.

W kwietniu 1985 r. została zatrzymana przez SB, aresztowana, następnie osadzona w Areszcie Mokotowskim, gdzie przebywała około 8 miesięcy. W 1999 r. odznaczona przez Ministra Kultury i Sztuki Rzeczypospolitej Polskiej odznaką „Zasłużony działacz kultury”. W 2018 r. została członkiem Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, a szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nadał Jej odznakę honorową „Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”. W 2022 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przyznał Jadze Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju aktywności zawodowej i społecznej.
Jagę zawsze cechowała skromność, wyrozumiałość i odwaga. Kochała ludzi i zwierzęta. Dokarmiała psy, koty, konie, również pomagając w ramach różnych Fundacji Opieki nad zwierzętami, między innymi fundacji „Canis”, „Razem dla Zwierząt”, „Centaurus – Dumbo”. Uwielbiała turystycznie zwiedzać Polskę i świat. Bardzo lubiła pracę w ogrodzie.
Będzie nam Jej brakowało.


Pogrzeb odbędzie się 8.05. 2023 r. o godz. 12. Rozpocznie się mszą św. w kościele św. Anny w Wilanowie, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarz Wilanowski.


Dziękuję Małgorzacie Dreger za przekazanie wielu informacji o życiu Jagi.
Iza Luty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *