Procedura wydawania karty taternika jaskiniowego

O kartę taternika jaskiniowego mogą wnioskować osoby, które są członkiem klubu zrzeszonego w PZA i po zdanym egzaminie. Procedura wydawania karty taternika jaskiniowego opisana jest na stronie PZA (link)

Aby otrzymać Kartę Taternika Jaskiniowego, należy:

  1. Wypełnić e-wniosek o wydanie karty oraz załączyć do niego (link do wniosku):
    • skan „protokołu egzaminu końcowego na kartę taternika jaskiniowego KTJ PZA”
    • zdjęcie 300 dpi
    • potwierdzenie przelewu
  2. Dokonać przelewu opłaty w wysokości 30 zł na konto PZA (zgodnie z danymi w stopce strony WWW). W tytule przelewu należy określić cel, wpisując Karta Taternika Jaskiniowego + imię i nazwisko

Lista numerów nowo wydanych kart jest okresowo wysyłana do TPN, dzięki czemu możliwy jest dostęp do portalu jaskinie.tpn.pl. Karta zostanie przesłana na adres klubu macierzystego.