SPELEOKLUB WARSZAWSKI

Speleoklub Warszawski jest stowarzyszeniem zrzeszającym pasjonatów jaskiń oraz ludzi zajmujących się szeroko pojętą aktywnością górską. Jako organizacja skupiamy się na działalności turystyczno-krajoznawczej, sportowej, a także eksploracyjnej i naukowej. Naszym celem jest upowszechnianie wiedzy i kultury związanej z jaskiniami, górami i alpinizmem podziemnym, a także działania związane z ochroną środowiska jaskiniowego przed wpływem niewłaściwej działalności człowieka. Propagujemy fachowość i kulturę uprawiania turystyki.

Speleoklub Warszawski jest organizacją zrzeszoną w Polskim Związku Alpinizmu (PZA), w związku z czym prowadzi  kursy specjalistyczne z zakresu alpinizmu podziemnego i wspinaczki, które są zgodne z wytycznymi PZA.

Choć jesteśmy klubem przede wszystkim jaskiniowym, to nasi członkowie zajmują się wieloma innymi formami aktywności w górach oraz sportami ekstremalnymi.

Wejdź z nami DO DZIURY!