Członkostwo w klubie

Członkiem Speloklubu Warszawskiego może zostać każda osoba pragnąca uczestniczyć w życiu klubu i zobowiązująca się do przestrzegania Statutu Klubu.

 Członkowie Speleoklubu Warszawskiego dzielą się na:

– członków uczestników

– członków zwyczajnych

– członków honorowych

Członkiem uczestnikiem SW może zostać każda osoba, która przedłoży deklarację członkowską i będzie miała rekomendację dwóch członków zwyczajnych klubu. Godność członka uczestnika przyznaje zarząd klubu na wniosek zainteresowanego.

Godność członka zwyczajnego SW przyznaje zarząd klubu. Jest to tytuł uznaniowy przyznawany członkom uczestnikom biorącym aktywny udział w działalności klubu. Widomym znakiem posiadania członkostwa zwyczajnego klubu jest otrzymanie numerowanego znaczka (od czerwca 2005 roku przyznano 317 takich znaczków).

Godność członka honorowego SW za szczególe zasługi dla klubu nadaje Walne Zebranie Speleoklubu Warszawskiego na wniosek zarządu Klubu.

Członkowie Speleoklubu Warszawskiego są zobowiązani do opłacania składki członkowskiej. Z opłaty tej zwolnieni są członkowie honorowi SW.

Osoby z aktualną legitymacją mogą otrzymać zniżki na ubezpieczenie górskie lub noclegi w schroniskach. Lista zniżek klubowych tutaj.

JAK PRZYSTĄPIĆ:

Wydrukuj deklarację członkowską, wypełnij i znajdź dwóch członków zwyczajnych, którzy będą rekomendować Twoje przyjęcie do klubu. Dokonaj wpłaty wpisowego i składek. Deklarację przekaż Sekretarzowi Zarządu. Na najbliższym spotkaniu Zarząd zagłosuje w sprawie Twojego przyjęcia.

Jeżeli nie możesz przekazać deklaracji osobiście wypełnij ją i wyślij skan do Sekretarza Zarządu.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE:

Opłata wpisowa wynosi 50 PLN. Roczna składka członkowska SW wynosi 150 PLN.

W przypadku jednorazowej wpłaty do 31 stycznia przysługuje 20% zniżki (czyli 120 PLN) – dotyczy opłaty składki wnoszonej za rok z góry.

Nowi członkowie (i tylko nowi członkowie) mogą wybrać sposób rozliczenia składki wg stawki rocznej lub wg stawki miesięcznej, która wynosi 25 PLN za miesiąc. Opłata członkowska dla nowych członków obliczana jest na podstawie liczby miesięcy które pozostały do końca roku kalendarzowego wliczając w to miesiąc przyjęcia do klubu. Wartości stawek w poszczególnych miesiącach zostały podane w tabeli.

Składka dla członków klubu

Miesiąc dokonania wpłatyWysokość składki członkowskiej
Styczeń120 zł
Pozostałe150 zł

Składka dla nowych członków klubu

Miesiąc przystąpienia do klubuWysokość składki członkowskiej
Styczeń150zł + 50zł wpisowego
Luty150zł + 50zł wpisowego
Marzec150zł + 50zł wpisowego
Kwiecień150zł + 50zł wpisowego
Maj150zł + 50zł wpisowego
Czerwiec150zł + 50zł wpisowego
Lipiec150zł + 50zł wpisowego
Sierpień125zł + 50zł wpisowego
Wrzesień100zł + 50zł wpisowego
Październik75zł + 50zł wpisowego
Listopad50zł + 50zł wpisowego
Grudzień25 zł + 50zł wpisowego

(Podstawa: Uchwała nr 3/W/2021 z Walnego Zebrania w dniu 22 czerwca 2021.)

Prosimy dokonywać wpłaty na konto klubowe (tytuł przelewu: Składka członkowska, Imię Nazwisko, okres/rok za jaki jest składka):

Speleoklub Warszawski Stowarzyszenie

03 2130 0004 2001 0387 9905 0001

ul. Tomasza Nocznickiego 23 m 128, 01-948 Warszawa