GŁÓWNE ZASADY WYPOŻYCZANIA I ZWROTÓW SPRZĘTU:

Z magazynu sprzętowego korzystać mogą wszyscy członkowie klubu z opłaconymi składkami.
Przy wypożyczeniu należy wypełnić kartę wypożyczenia oraz określić datę zwrotu sprzętu. Prosimy o terminowe oddawanie sprzętu.
Zwracany sprzęt musi być czysty i wysuszony – dotyczy to również sprzętu osobistego w tym kasków. Magazynier ma prawo odmówić przyjęcia sprzętu nie spełniającego tych warunków.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYPOŻYCZAJĄCEGO:

Wypożyczający ponoszą pełną odpowiedzialność (w tym odpowiedzialność materialną) za wypożyczony sprzęt oraz ewentualne wypadki wynikające z jego nieprawidłowego użytkowania.
W przypadku utraty lub zniszczenia sprzętu osoba wypożyczająca zobowiązana jest do zwrotu jego wartości na konto Klubu.

WYPOŻYCZENIA

Magazyn mieści się w lokalu przy ulicy Ogrodowej 13/29 i dostępny jest dla klubowiczów raz w tygodniu, w godzinach wieczornych. Informacja o godzinach otwarcia magazynu w bieżącym tygodniu każdorazowo wysyłana jest na listy mailingowe. W szczególnych przypadkach możliwy jest dostęp w inny, terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu z magazynierem drogą mailową (stanislaw.mielczarek@speleo.waw.pl) lub telefonicznie (606_326_201).

DOKUMENTY

Szczegółowe dokumenty dotyczące działania magazynu, korzystania ze sprzętu oraz wykazy sprzętu.

REGULAMIN MAGAZYNU uchwalony Uchwałą Zarządu z dnia 29.10.2015r.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ WYSOKIEJ WARTOŚCI uchwalony Uchwałą Zarządu z dnia 29.10.2015r.

Spis sprzętu dostępnego do wypożyczeń

LINY
SZPEJ

stan na 28.04.2023