GŁÓWNE ZASADY WYPOŻYCZANIA I ZWROTÓW SPRZĘTU:

Z magazynu sprzętowego korzystać mogą wszyscy członkowie klubu z opłaconymi składkami.
Przy wypożyczeniu należy wypełnić kartę wypożyczenia oraz określić datę zwrotu sprzętu. Prosimy o terminowe oddawanie sprzętu.
Zwracany sprzęt musi być czysty i wysuszony – dotyczy to również sprzętu osobistego w tym kasków. Magazynier ma prawo odmówić przyjęcia sprzętu nie spełniającego tych warunków.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYPOŻYCZAJĄCEGO:

Wypożyczający ponoszą pełną odpowiedzialność (w tym odpowiedzialność materialną) za wypożyczony sprzęt oraz ewentualne wypadki wynikające z jego nieprawidłowego użytkowania.
W przypadku utraty lub zniszczenia sprzętu osoba wypożyczająca zobowiązana jest do zwrotu jego wartości na konto Klubu.

WYPOŻYCZENIA

Wypożyczenie z magazynu wymaga wcześniejszego zamówienia sprzętu mailowo (stanislaw.mielczarek@speleo.waw.pl) lub telefonicznie (606 326 201).
Termin i miejsce odbioru sprzętu można ustalić indywidualnie.

DOKUMENTY

Szczegółowe dokumenty dotyczące działania magazynu, korzystania ze sprzętu oraz wykazy sprzętu.

REGULAMIN MAGAZYNU uchwalony Uchwałą Zarządu z dnia 29.10.2015r.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ WYSOKIEJ WARTOŚCI uchwalony Uchwałą Zarządu z dnia 29.10.2015r.

Spis sprzętu dostępnego do wypożyczeń

LINY
SZPEJ

stan na 10.10.2021