Zebranie Walne Sprawozdawczo-Wyborcze

Szanowni Klubowicze i Sympatycy Klubu,w dniu 20 czerwca 2023 o godzinie 18.30 odbędzie się zebranie walne sprawozdawczo-wyborcze.
Zebranie odbędzie się  w sali konferencyjnej na ul. Olkuskiej 7 w Warszawie (na parterze) – to samo miejsce,w którym odbyło się 2 lata temu.Na zebraniu zostaną przeprowadzone wybory nowego zarządu. Dokładny program zebrania jest następujący:

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 20.06.2023:

Rozpoczęcie Zebrania Walnego o godz.: 18:30  (II termin: 18.45)

 1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Klubu Pawła Nowikowskiego.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór Sekretariatu, Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 5. Nadanie znaczków nowo przyjętym członkom zwyczajnym.
 6. Odczytanie sprawozdań władz SW – Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.
 9. Dyskusja i głosowanie  nad uchwałami:

9.1 Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2022.

9.2 Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku osiągniętego w 2022 r. na działalność statutową w przyszłych latach. 

 1. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego).
 2. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 3. Wybór nowych władz SW.
 4. Podsumowanie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną wyników wyborów władz SW.
 5. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej, dyskusja nad wnioskami.
 6. Zamknięcie Zebrania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *