Tadeusz i Stefan Zwolińscy:
przyczynek do biografii speleologicznej

W czasopiśmie Polish Biographical Studies ukazał się artykuł dotyczący braci Zwolińskich autorstwa Łukasza Lewkowicza. Materiał został opublikowany w roku 2021 w numerze 9 i jest dostępny online: https://czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/pbs/7732-pbs202109. Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu, który zamieściliśmy poniżej.

Streszczenie

Celem badawczym artykułu było ukazanie szeroko rozumianej działalności speleologicznej braci Tadeusza i Stefana Zwolińskich. W tekście przedstawione zostały biogramy obu opisywanych postaci, następnie szczegółowo poddano analizie poszczególne etapy ich aktywności speleologicznej, w zakończeniu zaś scharakteryzowano dziedzictwo, jakie zostawili po sobie Zwolińscy. Aktywność speleologiczna braci Zwolińskich trwała łącznie kilkadziesiąt lat: rozpoczęła się jeszcze w okresie istnienia Austro-Węgier, kontynuowana była z wieloma sukcesami w dwudziestoleciu międzywojennym i zakończyła się po drugiej wojnie światowej w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. U progu ich aktywności znanych było zaledwie 44 jaskiń w Tatrach Polskich. Działalność Zwolińskich przyniosła ostatecznie poznanie blisko 120 nowych obiektów. Różnego rodzaju ich publikacje dostarczyły również wzoru do opracowywania dokumentacji jaskiń i wpłynęły na prowadzoną w nich działalność turystyczną i naukową. Artykuł stanowi przyczynek do dalszych badań dotyczących historii polskiej speleologii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *